Home BTSG Bibliotheek Trainingen BTSG academie EVV GVP ThemaBulletin  
Sinds 1983 actief in de zorg voor ouderen Bijgewerkt op: vrijdag 17 februari 2017     Cookiebeleid

KvK 67669298

 
Rapporteren
- Rapporteren in de zorg
- Rapporteren volgens de SOAP methode
- Toetsen rapporteren
   Rapporteren in de zorg

De dienstverlening aan cliŽnten is een taak van alle medewerkers. Als medewerker biedt zij een deel van die dienstverlening. Ze is er immers niet altijd en ook niet 24 uur per dag. Dit laatste betekent dat de dienstverlening rondom een cliŽnt op elkaar afgestemd moet zijn en dat daarvoor informatie aan elkaar moet worden overdragen. Omdat medewerkers elkaar slechts kort of helemaal niet zien, wordt het opgeschreven: de dagelijkse rapportage of het rapport.
Je rapporteert in de eerste plaats voor anderen. Dit betekent dat de ander het rapport moet kunnen lezen en liefst ook nog zo dat deze de bedoeling van de informatie goed begrijpt. Goed rapporteren is dus belangrijk.

Functies van rapportage
Het rapport heeft drie te onderscheiden functies:

 • Informatieoverdracht;
 • tijdig signaleren van problemen;
 • overzicht van het verloop van het verblijf van de cliŽnt.

Op het eerste punt is hierboven al ingegaan. Het tijdig signaleren van problemen is belangrijk, omdat tijdig actie ondernemen niet alleen van belang is voor het welzijn van de cliŽnt, maar ook omdat voorkomen beter is dan genezen. Overigens, het rapport signaleert niets, het is degene die rapporteert die signaleert.
Rapporteren betekent nog niet automatisch dat deze drie functies (informatieoverdracht, signalering en overzicht van het verloop) ook daadwerkelijk tot hun recht komen. Daarvoor is het nodig om bepaalde eisen aan de rapportage te stellen.

Eisen aan de rapportage

 • Correct taalgebruik.
  Omdat een rapport door ieder die bij de dienstverlening is betrokken gebruikt moet worden, is het belangrijk dat ieder het goed kan lezen. Maak hele zinnen, niet te lang en gebruik indien dat kan een spellingscorrectie. De rapportage mag immers ook gelezen worden door de cliŽnt en met instemming van de cliŽnt door andere familieleden.
 • Bij geschreven rapportage: een duidelijk leesbaar handschrift.
  Gebruik jezelf niet als graadmeter. Het gaat er niet om dat jij het kunt lezen maar de ander! Het grapje dat iemand met een vrijwel niet leesbaar recept van een huisarts jarenlang toegang had tot een museum, is niet alleen van toepassing op sommige artsen.
 • Vermijd etikettering.
  Door het gebruik van zinsnede als 'mevrouw is dement/ depressief' bestaat het gevaar dat anderen een cliŽnt niet meer als een uniek persoon zien maar als een 'demente' en als zodanig de cliŽnt gaan benaderen.
 • Rapporteer zo objectief mogelijk dus zoveel mogelijk in termen van gedrag.
  Woorden als 'steeds', 'erg', 'nogal wat', 'tamelijk', 'voortdurend', 'behoorlijk', en dergelijke moeten zoveel mogelijk worden vermeden. Voor de een is 'steeds' 4 maal per dag, voor de ander echt de hele dag.
  Vermijd zaken als 'mevrouw is agressief' maar noteer 'mevrouw schold me uit'.
 • Vermijd interpretaties en als je het toch doet geef dat dan duidelijk aan dat het jou interpretatie is.
  Bijvoorbeeld 'Volgens mij zit mevrouw in de put omdat haar zoon tegen haar is uitgevallen'.
 • Een rapport moet overzichtelijk en volledig zijn.
  Een rapport bevat alle dagelijkse informatie over de dienstverlening aan een cliŽnt. Het gebruik van meerdere rapportages op verschillende plaatsen over ťťn cliŽnt (de beruchte schriftjes) is onjuist: er is altijd maar ťťn rapport over een cliŽnt.
 • Hou het geheel overzichtelijk.
  De informatie moet snel leesbaar zijn. Het hanteren van een bepaalde indeling en het werken met (maandelijkse) samenvattingen vormen daarbij belangrijke hulpmiddelen.
  Bij geschreven rapportage is het gebruikelijk om dag-, avond- en nachtrapportage in een andere kleur op te schrijven (respectievelijk blauw, groen en rood). Bij Elektronische CliŽnten Dossiers (ECD) gebeurt een en ander meestal automatisch.
 • De informatie moet volledig zijn en de meest recente informatie bevatten.
  Er moet dus zo snel mogelijk worden gerapporteerd, dus binnen je dienst en niet na 24 uur.
 • Inzage- en correctierecht.
  Een cliŽnt heeft altijd recht om het het eigen rapport in te zien en indien deze vindt dat er zaken in staan waar hij / zij het niet mee eens is (bezwaar tegen heeft), dan moeten deze gecorrigeerd worden. Een en ander is geregeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Een familielid mag het rapport alleen lezen indien de cliŽnt daar toestemming voor heeft gegeven. Is een cliŽnt niet aanspreekbaar dan mag de formeel aangesteld contactpersoon het rapport inzien.
© BTSG 2017

Disclaimer