Home BTSG Bibliotheek Trainingen BTSG academie EVV GVP ThemaBulletin  
Sinds 1983 actief in de zorg voor ouderen Bijgewerkt op: vrijdag 17 februari 2017     Cookiebeleid

KvK 67669298

 
Dementie
- dementie syndroom
- centrale gedragskenmerken
  -  andere mogelijke
   stoornissen en omgang
- omgangsadviezen
- en pijn
- neuropsychologisch onderzoek
- hersenatrofie bij dementie
- prognoses groei tot 2030
- prognose opvangplaatsen tot 2030
- dementievormen
- diagnostiek
- richtlijnen / zorgstandaard
- onze hersenenPrognoses omvang dementie 2005 - 2030

Bekijk de animatie 'Dementie een groeiend probleem'In Nederland hebben momenteel meer dan 260.000 mensen dementie, waaronder naar schatting 12.000 jonger dan 65 jaar. Van deze mensen met dementie wonen er ruim 80.000 in verpleeg- of verzorgingshuizen. Dementie treft vooral de ouderen in onze samenleving.
Geschat wordt dat van alle mensen tussen de 65 en 69 jaar ongeveer 1,5% aan dit ziektebeeld lijdt. Van de mensen van boven de 80 jaar, heeft ruim 20% dementie en van de mensen boven de 90 jaar zelfs 40%. Door de toenemende vergrijzing van Nederland stijgt het aantal mensen met dementie de komende decennia snel.

Zoals grafiek 1 hieronder laat zien, groeit de komende jaren het aantal mensen met dementie van ruim 260.000 nu naar ruim 426.000 in 2030. Dat is een toename van ruim 60% in 15 jaar. In 2050 wordt een piek bereikt en hebben ruim 560.000 mensen in Nederland dementie.

Grafiek 1: Prognose groei aantal mensen met dementie 2014 - 2050 (Bron: Alzheimer Nederland 2013)

Tussen de verschillende provincies zijn grote verschillen in groei te zien, zoals uit onderstaande staafdiagram in grafiek 2 blijkt (Bron: Alzheimer Nederland, 2012). De minste groei is te verwachten in de provincie Zuid-Holland, de sterkste groei in Flevoland (120%). Betrekken we het inwoneraantal, dan neemt in Zuid-Holland het aantal mensen met dementie het meest toe (met meer dan 80.000 ten opzichte van 2010).

Een prognose per gemeente is te vinden op www.alzheimer-nederland.nl/gemeente
 

BTSG 2017

Disclaimer